pl en
Layout/oferta_firmy.gif
Layout/osiagniecia.gif
Layout/skontaktuj.gif


CAPTCHA Image
Layout/wyslij.gif

WARCEL - Warszawskie Centrum Celne Sp. z o.o

działa na rynku usług logistycznych od roku 1994 i świadczy m.in. następujące usługi dla podmiotów gospodarczych:

 1. Kompleksowe odprawy celne transportów drogowych w procedurach przywozu, wywozu, składu celnego i tranzytu.

 2. Kompleksowe odprawy celne i spedycyjne przesyłek pocztowych z całego świata.

 3. Kompleksowa obsługa systemu deklaracji INTRASTAT, który po wejściu Polski do Unii Europejskiej stał się obowiązkowy dla wszystkich firm, przekraczających w obrocie towarowym określone progi statystyczne.

  W celu realizacji w/w usług WARCEL posiada m.in.:

  • pozwolenia Izby Celnej na dokonywanie odpraw celnych w procedurach uproszczonych;
  • zabezpieczenia/gwarancje/ finansowe na zabezpieczenie należności celnych i podatkowych Klientów;
  • zabezpieczenia /gwarancje/ finansowe do obsługi tranzytu T1, T2;
  • odpowiednie systemy informatyczne współpracujące nie tylko z systemami informatycznymi Izby Celnej, lecz także z systemami informatycznymi Klientów.

 4. Usługi magazynu czasowego składowania /magazynu celnego/ umożliwiającego składowanie towarów przez okres 20 dni, a za zgodą Urzędu Celnego znacznie dłużej, bez konieczności uiszczania cła i podatku VAT.
  Usługa ta jest szczególnie przydatna w przypadkach długiego oczekiwania na odprawę celną np. w związku z koniecznością wyjaśnienia niezgodności, uzupełnienia lub poprawienia dokumentów towarzyszących przesyłce czy też przeprowadzenia 100% rewizji celnej.

 5. Usługi składu celnego umożliwiające bezterminowe składowanie towaru bez konieczności uiszczania cła i podatku VAT – należności te są pobierane dopiero w momencie wyprowadzania towaru ze składu celnego, a w przypadku reeksportu w ogóle nie są pobierane.

 6. Usługi magazynu krajowego /dystrybucyjnego/, w tym m.in.:

  • składowanie i dystrybucja towarów;
  • rozładunki, załadunki, przeładunki, przepakowywanie, kompletacje itp.;
  • spedycja krajowa;
  • wynajmowanie powierzchni magazynowych wraz z obsługą magazynową.

  W celu realizacji usług składowych i magazynowych WARCEL posiada m.in.:

  • powierzchnie magazynowe, rampę przeładunkową i sprzęt specjalistyczny;
  • pozwolenia Izby Celnej na prowadzenie składu celnego i magazynu czasowego składowania;
  • pozwolenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego na składowanie artykułów spożywczych, w tym również wyrobów alkoholowych;
  • odpowiednie polisy ubezpieczeniowe chroniące towary Klientów na wypadek pożaru, zalania i kradzieży z włamaniem.

W imieniu swoich Klientów, WARCEL zajmuje się wszelkimi formalnościami związanymi z procedurami celnymi, spedycyjnymi i magazynowymi łącznie z reprezentowaniem Klientów wobec organów celnych oraz zabezpieczaniem i uiszczaniem należności celnych i podatkowych.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o bezpośredni kontakt telefoniczny lub mailowy.

Na podstawie otrzymanych od Państwa informacji i zapytań zostanie przygotowana szczegółowa oferta uwzględniająca Państwa życzenia i specyfikę działalności.ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY                WARCEL – CELNY PARTNER